Netflix จะเพิ่มการใช้จ่ายเนื้อหาในเอเชีย 15% ในปี 2566 เนื่องจากการเติบโตของรายได้เร่งตัวขึ้นในภูมิภาค – การศึกษา

การดำเนินการสตรีมทั่วโลกNetflixคาดว่าจะใช้จ่าย 1.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับเนื้อหาท้องถิ่นใน ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกในปีนี้ เนื่องจากรายได้ของกลุ่มจากภูมิภาคนี้เร่งขึ้นเป็น 12% ตามรายงานฉบับใหม่ ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการลงทุนด้านเนื้อหาแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 15% Netflix จะเพิ่มรายได้ในปีนี้ 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนเกิน 4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับการเติบโต 9% ในปี 2565 รายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดย Media...