Archie Battersbee: ผู้พิพากษาปฏิเสธที่จะให้เวลา UN มากขึ้นในการพิจารณาคดี

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในนาทีสุดท้ายได้ตัดสินให้ยกเลิกการช่วยชีวิตสำหรับ Archie Battersbee ไม่ควรเลื่อนออกไปเกินวันอังคาร รัฐบาลขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการสหประชาชาติอย่างเร่งด่วน ให้ปฏิบัติต่อ เด็กอายุ 12 ปี ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธที่จะเลื่อนการเพิกถอนการรักษาเพื่อช่วยชีวิตเกินเวลา 12:00 น. ในวันอังคาร Archie ถูกพบหมดสติที่บ้านใน Southend, Essex เมื่อวันที่ 7 เมษายน การดูแลของเขาสิ้นสุดลงที่โรงพยาบาล...